TAO

2022-2023 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2022-2023 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

A Tao-támogatásról tömören, közérthetően:

A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; kulcsfontosságú része A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehetővé teszi:

5 látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig,

– társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével.

– július 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent a társasági adókedvezmények részleteit szabályozó 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet és a 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet.

  • Ki adhat támogatást? (támogatók köre)

– minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).

  • Milyen formában adható a támogatást? (támogatás formája)

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott eszköz (könyvértéken), nyújtott szolgáltatás (bekerülési értéken).

– a támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül- nem növeli meg a társasági adó alapját.

  • Kiknek adható a támogatás? (kedvezményezettek köre)

– a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,

– a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek-
köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezetek,

– a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,

– felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,

– a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

– a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).

  • Mire adható a támogatás?

– utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,

– versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,

– személyi jellegfű ráfordításokra,

– tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést,

– képzéssel összefüggő feladatokra.

  • Milyen mértékben használható fel a támogatás az egyes területeken?

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő:

– utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,

– tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis támogatásként nyújtható),

– tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,

– tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak

1. általános képzés esetén 60%-át,

2. szakképzés esetén 25%-át.

  • A támogatás előnyei:

– A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás
mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.

– adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a támogatást adó cég adóalapja.

Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:

– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)

– a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

  • Lépések: (Hogyan adható a támogatás?)

1. lépés: a támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programját a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv jóváhagyja.

2. a jóváhagyott programban szereplő területekre a támogatásra jogosult támogatókat keres, s az őt támogatni kívánó vállalkozással támogatási jogviszonyt létesítve támogatási kérelmet nyújt be.

3. a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét félnek.

4. támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára.

5. a Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja.
Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

2021-2022 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2021-2022 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2020-2021 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2020-2021 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2019-2020 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2019-2020 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2018-2019 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2018-2019 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2017-2018 MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM…
2017-2018 MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÓ…

2017-2018 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2017-2018 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2016-2017 ÉVI TAO HATÁROZAT…

2016-2017 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2015-2016 ÉVI TAO- HATÁROZAT…

2015-2016 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2014-2015 ÉVI TAO  HATÁROZAT...

2014-2015 ÉVI TAO PÁLYÁZAT…

2013-2014. ÉVI TAO  HATÁROZAT…

2013-2014. ÉVI TAO PÁLYÁZAT…